Fiscale ‘uitgaven' en andere

De studie van het Hiva houdt rekening met zogenaamde ‘fiscale' uitgaven en andere ‘minderontvangsten'. De eerste categorie zijn eigenlijk afwijkingen van de gewone belastingstelsel, bedoeld om bepaalde economische, sociale en culturele activiteiten te stimuleren. Voorbeelden zijn de fiscale aftrek van dienstencheques en pensioensparen, de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van wetenschappelijke onderzoekers, enz.

De ‘overige minderontvangsten' zijn nog veel uitgebreider. Dan ...