De kostprijs van de notionele intrestaftrek

Een van de opvallendste posten van fiscale ‘minderontvangsten' is de notionele intrestaftrek voor bedrijven. Het bedrag daarvan liep op van 1,8 miljard euro in 2006 tot bijna 5,4 miljard euro in 2008.

Vanwege die enorme bedragen ligt de aftrekpost al langer onder vuur, vooral omdat er volgens tegenstanders geen verplichtingen tegenover staan voor de bedrijven die er gebruik van maken. De notionele ...