Weer watervogels in IJzervallei

De Vlaamse Land Maatschappij vierde het einde van het landinrichtingsproject Vallei De IJzer. De VLM kocht 115hectare grond aan om de natuur in de IJzervallei weer volop kansen te geven.

Centraal stond de herinrichting van laaggelegen graslanden langs de IJzer tussen de Fintele en de Franse grens. ‘Intensief gebruik van de graslanden en een verminderde waterkwaliteit leidden tot een achteruitgang ...