Weer autoverkeer

De renovatiewerkzaamheden in het centrum van Kemmel naderen stilaan hun einde. Tegen het bouwverlof, vanaf 21 juli, moet in de dorpskern weer autoverkeer mogelijk zijn. Na het bouwverlof moeten dan alleen nog de parkeerstroken worden aangelegd.