Schepen van Middenstand Van Herzeele

'Eke heeft echt toekomst'

Schepen van Middenstand Christiaan Van Herzeele (CD&V) deelt de visie op de economische terugloop in Eke niet.

'Aan De Post en de banken hebben wij natuurlijk niets te zeggen. Dat enkele winkels, om uiteenlopende redenen, stoppen, is ook juist. Maar er zijn veel positieve gegevens ...