Belastingen wijzigen niet

Het schepencollege (CD&V/N-VA en PVG-SP.A) gaat niet in op het voorstel van Open VLD-fractieleider Patricia De Waele om het gemeentelijk belastingreglement aan te passen. 'In tijden van financiële crisis zou dat een geste zijn naar de burgers', zegt De Waele. Als voorbeeld suggereert ze om het belastingreglement op onbebouwde percelen jaarlijks te herzien. Volgens haar kan dat deels worden gecompenseerd door investeringen te spreiden.

'De belastingen veranderen niet. De aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 7,9 procent ...