Veiligheid

De gemeenteraad keurde de aankoop van een aantal materialen om schoolomgevingen en druk bezochte plaatsen veiliger te maken.

Het gaat om verkeerstechnische accentverlichting ...