Milieu

De pas afgesloten milieuconvenant tussen Roosdaal en het Vlaams gewest wordt al aangepast. De nieuwe convenant biedt de gemeente de mogelijkheid ook in te tekenen op afzonderlijke projecten, zonder dat er verbintenissen tegenover staan. (rds)