Jeugdwerk

Bornem beschikt over een koepelreglement voor toelagen aan jeugdwerkinitiatieven. De richtlijnen in verband met subsidiëring worden evenwel aangepast. Concreet gaat het dan over vakanties voor jongeren, de intergemeentelijke jeugdwerking en de verbouwtoelagen. Het schepencollege lichtte toe dat ook structureel onderhoud aan gebouwen kan rekenen op een geldelijke gemeentelijke tussenkomst. (mss)