Kasteelconcerten krijgen opvolging

Het gemeentebestuur wil in 2008 opnieuw kasteelconcerten programmeren. Dit jaar werden voor het eerst klassieke concerten georganiseerd in het Kasteel van Poeke. De concerten waren telkens uitverkocht. Na het beëindigen van de reeks in september was de vraag naar opvolging groot. Het bestuur zal een subsidieaanvraag als erfgoedproject indienen bij het provinciebestuur. Het overweegt ook om het retributiereglement te herzien. (osw)