uitlenen

Gemeentemateriaal kan voortaan worden uitgeleend aan het OCMW. Dat kwamen de raadsleden op de jongste gemeenteraad overeen. Er moet noch een waarborg, noch een vergoeding betaald worden. Enkel eventuele schade moet worden vergoed. (wet)