Minder inbraken en autodiefstallen

De politie van de zone Riho telde vorig jaar net geen 200inbraken in woningen. In 2008 waren dat er nog 240. Ook het aantal inbraken in bedrijven en handelszaken daalde: van 132 in 2008 naar 109 in 2009. De inbraken in openbare instellingen (zoals ziekenhuizen) steeg wel van 26 naar 39 en ook het aantal winkeldiefstallen ging de hoogte in van 269 naar 276. De sterkste stijging noteerde de politie inzake zakkenrollerij, met vorig jaar 168gauwdiefstallen.

Wat de zware criminaliteit betreft, werden driehold-ups, één carjacking en één homejacking geregistreerd. Er vonden zeven moorden of moordpogingen plaats en zestien verkrachtingen. Vorig jaar vond geen ...