Acht op de tien websites die beltoontjes voor de gsm verkopen, passen oneerlijke praktijken toe.

telecom

Van onze redacteurDe Europese Commissie profileerde zich gisteren opnieuw met een waarschuwing rond het populaire mobieltje. Nu was het de beurt aan de commissaris voor Consumentenzaken, de Bulgaarse Meglena Kuneva, om alarm te slaan over wat ze 'afzetterij' noemde bij de verkoop via het internet van populaire deuntjes voor de gsm.

De diensten van Kuneva brachten de resultaten bijeen van tests die de nationale administraties op haar vraag hebben uitgevoerd. Het gaat om een handeltje dat een vrij hoge omzet haalt. Vorig jaar bedroeg die volgens cijfers van de Commissie 691 miljoen euro, op een Europese markt van 495 miljoen mobieltjes.

Ook België komt allesbehalve goed uit de enquête. Op de 28 websites die hier aan een onderzoek onderworpen werden, zijn er 27 waarop verder onderzoek moet gebeuren. Dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 8 op 10 websites waarmee iets mis is.

Er zijn tussen 2 en 6 juni niet minder dan 558 websites gecontroleerd in de 27 lidstaten. Daarvan moeten er 466 verder worden onderzocht.

In 76 gevallen is er samenwerking nodig tussen verschillende nationale administraties.

Kuneva ergerde zich gisteren vooral aan de vaststelling dat de helft van de gecontroleerde websites op kinderen gericht is: 279 van de 558 websites. Ze leidt dat af uit de vaststelling dat er veelvuldig met personages uit bekende kinder(teken)films of tv-figuren wordt gewerkt, of uit de gevraagde toestemming van ouders bij een transactie. Maar ook bij deze sites zijn er in 80% van de gevallen onregelmatigheden geconstateerd.

Op veel sites zijn er meerdere onregelmatigheden tegelijk vastgesteld. Bijna de helft knoeide met de informatie over de prijs. Dat was op 268 websites van de 558 het geval.

Meestal zijn de prijzen en de ermee verband houdende kosten en vergoedingen niet duidelijk of zelfs helemaal niet vermeld. Vaak volgt de ontnuchtering wanneer de telefoonrekening in de bus valt. Als de prijs toch vermeld wordt, is dat vaak zonder taksen. En als het om een abonnement gaat, wordt dat begrip 'abonnement' verdonkeremaand. Het is ook niet altijd duidelijk hoe lang het abonnement loopt.

Zeven van de tien gecontroleerde websites geven geen of onvolledige informatie die nodig is om contact op te nemen met de handelaar. De naam, het adres of de contactgegevens zijn meestal onvolledig. Dat was bij 399 van de 558 websites het geval. Dat is volledig in strijd met de Europese wetgeving op de consumentenbescherming. De richtlijn over de elektronische handel schrijft duidelijk voor dat alle contactgegevens van de dienstverlener en een e-mailadres moeten vermeld worden.

Op 344 van de 558 gecontroleerde websites - dat is meer dan 60% - was de informatie bovendien op een duidelijk misleidende manier weergegeven. Informatie over het contract was bijvoorbeeld wel beschikbaar, maar ze was vaak afgedrukt in de kleine lettertjes of moeilijk te vinden.

Er is ook vastgesteld dat de aangeboden toontjes en figuren of de bijhorende dienstverlening als 'gratis' geadverteerd werden. Maar de consument werd in werkelijkheid misleid en constateerde later op de rekening dat er toch kosten aangerekend werden of dat hij of zij aan een contract gebonden werd.

De actie van commissaris Kuneva kadert in haar zogenaamde 'bezemstrategie' waarbij er in alle lidstaten, op haar vraag, een doelgericht consumentenonderzoek gebeurt op een bepaald domein. Nadien bundelt ze de resultaten op Europees niveau.

Eerst wordt aan de betrokkenen gevraagd de situatie zelf recht te zetten. Indien nodig volgt een strengere aanpak.