Fortis geeft uitleg aan vakbonden
pn
Foto: © Didier Lebrun
De Fortis-directie somt drie redenen op voor de onverwachte maatregelen van 26 juni.

banken

Tijdens een recente ondernemingsraad hebben de drie vakbonden bij Fortis meer uitleg gevraagd over de onverwachte solvabiliteitsmaatregelen die op 26 juni werden bekendgemaakt en uiteindelijk geleid hebben tot het ontslag van ceo Jean-Paul Votron.

De vakbondsafgevaardigden benadrukten daarbij hun bezorgdheid over de gebruikte communicatie, die volgens hen moeilijk te begrijpen was en daardoor zorgde voor onrust bij zowel klanten, personeel als aandeelhouders. De verantwoordelijkheid voor wat zij omschrijven als 'het gebrek aan coherentie tussen de boodschappen voor en na de gebeurtenissen', leggen de vakbonden bij het management van Fortis.

In een reactie gaf de Fortis-directie meer uitleg over de gebeurtenissen die de Fortis-top ertoe hebben aangezet om de solvabiliteit van de bank versneld te versterken. In essentie wou Fortis op heel korte termijn extra maatregelen nemen, om drie redenen.

Een eerste reden heeft volgens de Fortis-directie te maken met de verwachte opbrengst van de verkoop van onderdelen ABN Amro in Nederland aan Deutsche Bank. De opbrengst van die verkoop, die door de Europese Commissie was opgelegd, viel 300 miljoen euro lager uit dan voorzien.

Een andere reden is volgens Fortis de overname van de strategische participatie van Delta Lloyd in ABN Amro Verzekeringen. Ook die overname, die nochtans al vanaf dag één kon worden voorzien, had een 'aanzienlijke' financiële impact.

Een derde reden, en wellicht de meest belangrijke van de drie, zijn volgens Fortis de 'actuele financiële omstandigheden die voor de banksector niet makkelijk zijn'. Of de directie daarmee de recente 'financiële meltdown' bedoelde die voorzitter Lippens niet geheel onterecht voorspelde in de VS, is niet duidelijk. Feit is wel dat Fortis wou 'anticiperen op moeilijke tijden'.

De bonden gaven nadien hun vertrouwen aan Fortis, zij het pas nadat de directie had bevestigd dat een betere communicatie nu de prioriteit nummer één is.

Ook de Chinese grootaandeelhouder Ping An herbevestigde gisteren het vertrouwen in Fortis. 'Fortis rapporteert nog altijd een gestage groei. De aandelenprijs is nu ondergewaardeerd, vanwege een gebrek aan vertrouwen,' zei Louis Cheung, Fortis-bestuurder en financieel directeur van Ping An. 'Er zijn nu wijzigingen aangebracht in het bestuur van Fortis en de basis is nog altijd sterk.' (nta)