Deminor, Test-Aankoop en VEB kregen een brief maar zijn niet tevreden met de uitleg van Fortis.

De directie van Fortis heeft donderdagochtend een ontmoeting gehad met de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De bankverzekeraar gaf er antwoord op de vragen van kritische beleggers en maakte de antwoorden nadien ook schriftelijk bekend, net als de brieven die hij stuurde naar Test-Aankoop en Deminor (zie onze website www.standaard.biz).

Maar de vertegenwoordigers van de duizenden boze Fortis-beleggers waren niet onder de indruk. De VEB heeft naar eigen zeggen 'onvoldoende inzicht' gekregen in de gang van zaken bij Fortis. En ook Deminor en Test-Aankoop, die bewust 'niet op de koffie bij Fortis' gaan, reageerden kritisch. 'Deze brief is een eerste schuchtere stap, maar toch maar een halfslachtige manier van communiceren. We blijven erbij dat het wantrouwen pas kan worden weggenomen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering.'

In de brieven verklaart Fortis de ingreep van 26 juni door te verwijzen naar 'een combinatie van factoren die zich voornamelijk manifesteerden in de maand juni'. Die factoren zijn dezelfde als uitgelegd aan de vakbonden (zie hierboven), zonder dat Fortis daarbij veel toelichting geeft.

Voorts ontkent Fortis dat het management al op de aandeelhoudersvergadering van april overwoog om het dividend te wijzigen.

Dat niet alle beleggers aan de kapitaalverhoging konden deelnemen, houdt volgens Fortis verband met de noodzaak om 'snel en zonder veel formaliteiten' geld op te halen en zo extra onzekerheid te vermijden.

Fortis benadrukt ook dat de communicatie steeds gebaseerd is op 'de beschikbare informatie van het moment'. Pas tijdens de halfjaarresultaten van 4 augustus zal verdere informatie worden verschaft over de kredietportefeuille. Nieuwe aanpassingen aan de binationale structuur, zoals de VEB vraagt, is Fortis niet van plan. 'Dit levert momenteel geen toegevoegde waarde op.' (nta)