De tekstaanpassingen die de Commissie Corporate Governance aan de bestaande code-Lippens voorstelt, worden aan een 'publieke raadpleging' onderworpen vooraleer de nieuwe code definitief goedgekeurd en afgekondigd kan worden. Alle 'betrokken partijen', van beursgenoteerde bedrijven tot geïnteresseerde burgers, kunnen tot uiterlijk 22september hun opmerkingen geven op de nieuwe corporate-governanceregels.

Dergelijke procedure werd ook al in 2004 toegepast, in aanloop naar de ingebruikname van de orginele code-Lippens. In het jargon wordt over de 'code-2004' en de 'code-2009' gepraat.

'Het is de bedoeling om in december van dit jaar de definitieve versie van de geamendeerde code klaar te hebben en te publiceren', aldus VBO-directeur Philippe Lambrecht, die het secretariaat van de Commissie waarneemt. 'Dat geeft ons voldoende tijd om de binnengekomen opmerkingen grondig te evalueren en er rekening mee te houden in de eindversie. De nieuwe code zal op 1januari 2009 in werking treden.' (jir)

De tekst is te lezen op:

www.corporategovernance-

committee.be