Wachttijd voor ceo die voorzitter wil worden
Maurice Lippens. blg
Foto: © ERIC LALMAND
De ceo van een beursgenoteerd bedrijf moet twee jaar uit functie zijn om bestuursvoorzitter te kunnen worden. Het is een opmerkelijk voorstel voor de nieuwe code-Lippens.

management

Van onze redacteurVanaf januari volgend jaar moeten bij de Belgische, beursgenoteerde bedrijven nieuwe regels van kracht worden inzake corporate governance, of deugdelijk bestuur. De Commissie Corporate Governance heeft een reeks nieuwe richtlijnen klaar, die de bestaande code-Lippens -genoemd naar commissievoorzitter Maurice Lippens- zullen aanvullen.

Volgens Philippe Lambrecht, de secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), zijn de nieuwe richtlijnen 'het resultaat van een analyse van nieuwe Europese en Belgische regelgeving, de ontwikkelingen van de codes en goede praktijken in andere EU-landen en van discussies binnen de Commissie zelf'.

Daarbij is het vooral de bedoeling om de toepassing van de comply or explain-regel te verduidelijken. 'De code bevat een reeks richtlijnen voor de bedrijven, bijvoorbeeld inzake de verloning van het management. Bedrijven kunnen beslissen om andere regels te volgen, maar moeten die afwijkende benadering dan wel duidelijk uitleggen en daarvoor zinvolle argumenten aandragen. En dat op een transparante wijze communiceren.'

De meest opvallende nieuwigheid is de bepaling dat 'een ceo geen voorzitter van de raad van bestuur mag worden gedurende minstens de eerste twee jaar na het einde van zijn functie als ceo'. Die 'afkoelingsperiode' is volgens Lambrecht nodig 'om het gevaar op de benoeming van een voorzitter-schoonmoeder te vermijden en om de machtsbalans tussen voorzitter en nieuwe ceo te vrijwaren'.

Als die regel reeds in de eerste versie van de code-Lippens, uit 2004, was opgenomen, dan had bijvoorbeeld Karel Boone bij Lotus Bakeries niet zomaar van de functie als ceo naar die van voorzitter kunnen overstappen.

Hetzelfde geldt voor Marc Coucke bij Omega Pharma. En voor Thomas Leysen, die de stap dit najaar zal zetten bij Umicore. 'Volgend jaar kan dat niet meer, tenzij het bedrijf aantoont dat het wel een goede bestuursmaatregel is.'

Daarnaast springt een nieuwe bepaling over de vertrekbonus van de ceo's in het oog. De nieuwe code voert 'een beperking in van de eventuele vergoeding die een ceo bij vervroegd vertrek wordt uitbetaald'.

De maximumvergoeding wordt op 18maanden gelegd, vast en variabel loon samen. Die termijn van 18maanden houdt het midden tussen de afspraken terzake in Nederland (1 jaar) en Duitsland (2 jaar). 'Meer lijkt ons echt buitensporig', aldus Philippe Lambrecht.

De veelbesproken vertrekbonus van Jean-Paul Votron bij Fortis kan dus perfect, ook binnen de nieuwe code-Lippens. Het ging immers om één jaarsalaris. Als Didier Bellens begin volgend jaar moet opstappen als ceo bij Belgacom, kan hem dat een vertrekvergoeding van 1,3 miljoen euro opleveren. Tenminste wanneer de meerderheidsaandeelhouder, de federale overheid, hem daarvan niet voor eind augustus van dit jaar op de hoogte heeft gebracht.