,,Schepen die liegt zes maanden geschorst''

OUDENAARDE Mocht VB het in de gemeenteraad voor het zeggen hebben, dan was in het huishoudelijk reglement een niet-alledaags artikel opgenomen. ,,Wie een vraag stelt, mag een waarheidsgetrouw antwoord verwachtent. Wij stellen echter vast dat dit niet altijd het geval is. Vandaar ons voorstel om in het huishoudelijk reglement volgend artikel bij te voegen: een schepen die op een leugen wordt betrapt, wordt voor zes maanden geschorst'', stelde Willy Portaels voor. Burgemeester Marnic De Meulemeester was niet onder de indruk: ,,Het is niet aan u om straffen op te leggen. Doordat dit een taak van de hogere overheid is, stelt u onwettelijkheden voor.'' Mocht het ooit zover komen dat een liegende schepen een schorsing riskeert dan wil VLD-raadslid Peter Browaeys ,,de schorsing eisen van een lid dat domme vragen stelt.'' (pd)