De Europese Centrale Bank verhoogde haar rente, maar verwacht dat het hierbij kan blijven.

Conjunctuur

BRUSSEL De renteverhoging met een kwart procentpunt tot 4,25 procent werd algemeen verwacht. Voorzitter Jean-Claude Trichet van de ECB gaf een maand geleden al te kennen dat de rente allicht iets omhoog moest om de inflatieverwachtingen onder controle te houden.

Tijdens een persconferentie waar hij het rentebesluit toelichtte, zei Trichet te verwachten 'dat deze verhoging zal volstaan om de inflatie onder controle te houden'. Maar hij voegde er wel aan toe dat het nog tot ver in 2009 kan duren voor ze op jaarbasis weer onder de 2 procent belandt. Dat is precies de helft van het peil dat in juni werd opgetekend.

Hij waarschuwde ook dat de groei tijdens het net afgelopen kwartaal 'veeleer zwak' was. Maar, zo voegde hij eraan toe, de terugval tijdens dat tweede kwartaal heeft voor een stuk te maken met de abnormaal sterke groei tijdens de drie maanden voordien.

Daarom vindt hij het beter de twee kwartalen samen te bekijken, en dan komt een meer genuanceerd beeld naar voor. De groei vertraagt weliswaar, maar zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag zullen de economie van de eurozone ook de komende maanden ondersteunen. Ook de investeringen blijven robuust omdat de rendabiliteit van bedrijven buiten de financiële sector hoog blijft. Bovendien is de werkloosheid op het laagste peil in een kwarteeuw beland.

Toch denkt Trichet niet dat dat alles in staat zal zijn om het effect van de sterk stijgende energie- en voedselprijzen op de koopkracht volledig te compenseren. Meer in het algemeen noemde de ECB-voorzitter de vooruitzichten voor de economie erg onzeker.

De financiële markten reageerden opgelucht dat de renteverhoging blijkbaar niet het begin is van een hele reeks. De euro verzwakte, de olieprijs daalde wat. (lc)