Waarom praten Suez en Publigas over een machtsherverdeling bij Fluxys?

De Franse nutsgroep Suez wil fuseren met Gaz de France. Europa heeft een rist voorwaarden verbonden aan deze grote Europese energiefusie. Om te vermijden dat de twee samen te sterk worden, moeten ze een aantal activiteiten van de hand doen. Vandaar de verkoop van Distrigas aan de Italiaanse olie- en gasgroep Eni, de overheveling van een reeks gasdoorvoercontracten van Distrigas naar Fluxys en het afbouwen van de meerderheid in Fluxys van 57 naar 45 procent. De afspraak was dat Suez tegen 30 juni Europa moest laten weten dat alle voorwaarden vervuld zijn.

Wie is Fluxys?

Fluxys is het enige Belgische gastransportbedrijf. Het is eigenaar en de uitbater van het Belgische gasnet, de aardgasterminal in de voorhaven van Zeebrugge en de enige ondergrondse opslagmogelijkheid voor aardgas in ons land. Het bedrijf telt 923 werknemers en haalde vorig jaar een omzet van 433 miljoen euro en een nettowinst van 81,8 miljoen euro. Gedelegeerd bestuurder is Sophie Dutordoir, een van de weinige vrouwelijke ceo's van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf.

Het bedrijf staat onder toezicht van de regulator omdat het in een monopoliepositie zit. Fluxys heeft geen tariefvrijheid. De Creg, de federale energieregulator, heeft het laatste woord over de tarieven die Fluxys aan zijn klanten moet aanrekenen. Het grootste deel van de inkomsten en de winst is afkomstig van gereguleerde activiteiten. In 2007 ging het om 86,4 procent.

Fluxys heeft vorig jaar een investeringsprogramma voor de komende vijf jaar aangekondigd ter waarde van 1,7 miljard euro. Het omvat onder meer een verdere uitbreiding van de aardgasterminal in Zeebrugge en een uitbreiding van de capaciteit van grote ondergrondse gasverbindingen tussen Zeebrugge en Frankrijk en Duitsland.

Wie zijn Suez en Publigas?

Dat zijn de twee grote aandeelhouders van Fluxys. De Franse nutsgroep Suez is vandaag via haar dochterbedrijf Electrabel nog meerderheidsaandeelhouder. Het heeft 57,25 procent van de aandelen in handen.

Publigas is met 32,25 procent de op een na grootste aandeelhouder. In Publigas zijn de gemeenten baas. De bestuurders zijn stuk voor stuk gemeentebestuurders. Zo is het voorzitterschap in handen van de Gentse burgemeester Daniël Termont.

Er is overigens nog een derde groep aandeelhouders. Fluxys is immers beursgenoteerd.

Wat is er de voorbije dagen gebeurd?

Onderhandelaars van Suez en Publigas hebben de voorbije weken intensief onderhandeld over een herverdeling van het aandeelhouderschap bij Fluxys en de overheveling van de gasdoorvoercontracten van Distrigas en Fluxys. Zo moesten ze een prijs per Fluxys-aandeel en de waarde van de contracten vastleggen. Het leverde vorige week donderdag al een eerste ontwerpovereenkomst op. De raad van bestuur van Publigas besloot maandag echter niet te stemmen en gaf de opdracht om het akkoord nog wat bij te schaven.

Dat leverde maandagavond een tweede ontwerpovereenkomst op. De bestuurders van Publigas slaagden er woensdag evenmin in om zich uit te spreken over de ontwerpovereenkomst.

Wat heeft de onderhandelingen bemoeilijkt?

De Franse nutsgroep Suez moet de meerderheid bij Fluxys afgeven, maar wou wel de grootste aandeelhouder blijven van de gasterminal in Zeebrugge. Daar bleek voorzitter Termont van Publigas grote problemen meer te hebben. Hij heeft zijn voorzitterschap in de weegschaal gelegd.

De beslissing van de Belgische regering om aan Electrabel, het moederbedrijf van Fluxys en Distrigas, 250 miljoen euro te vragen lijkt te hebben gewogen op de onderhandelingen. De teneur is dat Suez een deal over Fluxys en de betaling van de 250 miljoen euro aan elkaar had gekoppeld.

Wat is de stand van zaken?

Publigas heeft zich voorgenomen om volgende week woensdag opnieuw een poging te doen om te stemmen over het ontwerpakkoord. De vrees is echter dat het achter de feiten aanholt. Suez heeft na het tweede uitstel laten weten dat het geen interesse meer heeft om de volgende dagen het akkoord nog wat bij te schaven.

Het ziet er bovendien naar uit dat het geen zin meer zal hebben om volgende week te stemmen over de hoeksteen van het akkoord. De Franse nutsgroep heeft gisteravond immers een belang van 12,5 procent in Fluxys verkocht aan het Britse investeringsfonds Ecofin Limited.

De verkoopprijs van 2.600 euro per aandeel ligt 130 euro hoger dan de prijs -exclusief de controlepremie- die afgesproken was met Publigas.