HET GROTE UITSTEL

Na negen maanden moest er een kind geboren worden, omdat als enig alternatief bestuurlijke chaos en nieuwe verkiezingen overbleven. Maar het kind is met de ijzers gehaald, is bijzonder prematuur en heeft twijfelachtige overlevingskansen. Dit is het regeerakkoord van het grote uitstel, waarbij alle punten waarover politieke conflictstof bestaat zorgvuldig geëvacueerd werden, verpakt in vrome beloften zonder enige concrete uitwerking.

© NO BYLINE
Om te beginnen worden aan de grote staatshervorming nauwelijks woorden vuilgemaakt. Nochtans was dat niet alleen het grote, zo niet enige thema dat er de afgelopen maanden leek toe te doen, het was ook ...