De Fed heeft zondag het grof geschut bovengehaald. Maar wat als ook dat niet volstaat?

'Er zijn nog wel wat technieken voorhanden die ooit bij andere crisissen al hun nut hebben bewezen', zegt ING-econoom Peter Vanden Houte. De Federal Reserve is ondanks het uitzonderlijke van de maatregelen die ze nu genomen heeft, nog lang niet aan het einde van haar Latijn. Een paar suggesties.

Een centrale bank is een 'lender of last resort'. De ultieme kredietverstrekker als de financiële markt haar rol niet meer naar behoren vervult. Die rol heeft de Fed nu sterk uitgebreid door ook de zakenbank rechtstreeks toegang te geven tot haar disconto.

Maar de centrale bank kan ook een 'buyer of last resort' worden. De ultieme opkoper van herverpakte woonkredieten (CDO's). Dat kan gebeuren tegen een 'ondersteunende' prijs. Meer dan de marktwaarde dus, maar minder dan de prijs die er oorspronkelijk voor betaald is. Op die manier krikt de Fed de waarde van die CDO's op en krijgen de banken cash in handen.

Het is een techniek die de monetaire autoriteiten van Hongkong hebben toegepast tijdens de Aziatische kredietcrisis eind jaren negentig.

De Fed kan ook iets doen om de kredieten te ondersteunen die de semi-overheidsinstellingen Freddy Mac en Fannie Mae hebben uitgeschreven om mensen met een bescheiden inkomen aan een hypotheeklening te helpen en dus aan een eigen woning. De centrale bank zou dat papier kunnen garanderen, wat de koers ervan aanzienlijk zou opdrijven en de risicopremie mogelijk zelfs volledig zou doen verdwijnen.

Zo vermindert het liquiditeitsprobleem van banken die dergelijk papier in portefeuille hebben.

De Federal Reserve kan ook nog drastischer optreden en een afspraak maken met de Amerikaanse Schatkist. Die kan obligaties uitgeven die rechtstreeks door de Fed worden gekocht. De techniek komt op hetzelfde neer als geld bijdrukken, want met het extra geld dat de Schatkist ontvangt, kan ze overheidsinvesteringen financieren en zo de economische groei aanzwengelen.

De inflatie moeten we dan wel even vergeten, want als er iets is dat de prijzen doet stijgen, dan is het gewoon zonder meer geld in de economie pompen. De Japanse centrale bank paste de techniek al meerdere keren toe.

Een laatste mogelijkheid is het aanpassen van de boekhoudregels zodat waardeverminderingen niet elk kwartaal moeten worden afgeboekt of over meerdere kwartalen mogen gespreid worden. Maar Peter Vanden Houte vreest dat dan een schijnsolvabiliteit zal ontstaan die uiteindelijk alleen maar tot meer onzekerheid en dus ultiem tot een hogere rente zal leiden. (lc)