Belgische bedrijven gaan gebukt onder een gemiddelde aanslagvoet van 52%.

fiscaal

'Ik hoop dat met deze studie eindelijk eens een einde komt aan de mythe dat vennootschappen geen belastingen betalen', zegt Rudi Thomaes, de gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie VBO. 'De notionele-interestaftrek is meer dan nodig om ons land aantrekkelijk te houden. Een stabiel fiscaal klimaat is levensnoodzakelijk.'

Het VBO heeft samen met het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) alle wettelijke verplichtingen -belastingen en socialezekerheidsbijdragen- in kaart gebracht die bedrijven in België hetzij zelf betalen hetzij innen voor rekening van de overheid. Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die werd voorgelegd aan 61grote ondernemingen uit verschillende sectoren.

De onderzoekers stelden vast dat de Belgische bedrijven geconfronteerd worden met niet minder dan 63verschillende heffingen. Die variëren van de vennootschapsbelasting over allerlei milieubelastingen tot een autobelasting. De vennootschapsbelasting is samen met de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid goed voor 84,17 procent van de totale betaalde bedrijfsbelastingen. De 61overige heffingen zijn samen goed voor slechts 15,83 procent van de bedrijfsbelastingen. 'Het wordt hoog tijd dat komaf gemaakt wordt met heel wat van die pestbelastingen', meent Thomaes.

Buitenland

In feite bedroeg de gemiddelde belastingdruk van de deelnemende bedrijven 52,07 procent van de winst, en in de cijfers is rekening gehouden met de notionele-interestaftrek', zegt Frank Dierckx, managing partner van PwC. In dat cijfer werd wel geen rekening gehouden met de dikwijls lagere belasting die Belgische groepen in het buitenland betalen. 'Dat is veel meer dan in het Verenigd Koninkrijk en Australië, waar het onderzoek ook al uitgevoerd werd', besluit Dierckx. In Australië bedraagt de belastingdruk 44,1 procent, in het Verenigd Koninkrijk is dat 36,2 procent.

Bedrijven betalen volgens het VBO niet alleen veel belastingen, ze zijn bovendien het voornaamste incassobureau voor de overheid. Voor elke euro aan betaalde vennootschapsbelasting innen de bedrijven nog eens 4,7 euro aan belastingen en bijdragen voor de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over btw, accijnzen en de bedrijfsvoorheffing op lonen. In totaal lopen de geïnde bedragen op tot zeven miljard euro per jaar. (cv)