Kinepolis nog steeds gemuilkorfd
Kinepolis: beslissing over groeimogelijkheden op Belgische thuismarkt nog in het ongewisse. Franky Verdickt
Foto: © Franky Verdickt
De bioscoopgroep Kinepolis blijft voorlopig gemuilkorfd en beperkt in zijn expansie. Het hof van beroep wil dat de Raad voor Mededinging zijn huiswerk overdoet.

entertainment

Het hof van beroep baseert zijn arrest vooral op procedurele argumenten. Zo volgt het hof de stelling van advocaat Geert Zonnekeyn (Monard-D'Hulst) dat de beslissing van de Raad van Mededinging om de groeibeperkingen die Kinepolis bij zijn fusie opgelegd kreeg op te heffen, genomen werd door een onwettelijk samengestelde kamer. Die had namens de federatie van cinema's van België (FCB) erop gewezen dat de algemene vergadering van de Raad voor Mededinging zich niet formeel had uitgesproken over de samenstelling van de kamer die de zaak Kinepolis behandelde.

Het hof wijst er verder op dat Kinepolis nog geen verzoekschrift had mogen indienen voor het opheffen van de beperkingen omdat de minimumperiode van 10jaar nog niet helemaal voorbij was. Het hof speelt het dossier opnieuw toe aan de Raad. Dit betekent dat ondertussen de beperkingen voor Kinepolis onverminderd gelden.

Die voorwaarden betekenen onder meer dat elke significante expansie of overname onderworpen blijft aan de voorafgaande toestemming van de Raad voor de Mededinging. Beperkte uitbreiding of vervanging van bestaande complexen door nieuwe complexen waren niet onderworpen aan de instemming van de Raad.

In april 2007 had de Raad die voorwaarden opgeheven omdat het oordeelde dat de greep van Kinepolis op de Belgische bioscoopmarkt verzwakt was. Tegen die beslissing gingen de internationale bioscoopgroepen UGC en Utopolis ondersteund door de Belgische bioscoopfederatie FCB in beroep. In afwachting van de uitspraak ten gronde hadden deze partijen ook al een schorsingsverzoek ingediend en bekomen door het hof.

Het hof is kritisch voor de Raad van Mededinging in zijn arrest. Het lijkt er op dat de verhoudingen tussen beide instanties niet optimaal zijn. De vraag is, nu Kinepolis opnieuw in het oude keurslijf zit, of het project Mediacité in Luik van Kinepolis niet bedreigd wordt. Mogelijk zal UGC nu opnieuw verzet tegen deze bioscoopplannen aantekenen.

Los van het project in Luik betekent het arrest van het hof van beroep dat de Raad voor Mededinging zich opnieuw moet uitspreken over de voorwaarden waaraan Kinepolis zich moet onderwerpen. De verwachting is dat de Raad deze keer grondiger te werk zal gaan, ook al omdat het hof de beslissing te kort gemotiveerd vond.

Kinepolis zegt er op te vertrouwen dat de recentste uitspraak van de Raad voor de Mededinging bij nieuwe beslissing mag bevestigd worden. 'Dit rekening houdend met de gewijzigde marktomstandigheden, de vrije keuze van de Belgische filmliefhebber, en de economische ontplooiing van het Belgische bioscoopwezen.'

Joost Bert, co-ceo van Kinepolis, zei te hopen dat er snel duidelijkheid komt. De Luxemburgse groep Utopolis, één van de klagers, heeft op de eigen Luxemburgse markt een monopoliepositie. UGC staat in Frankrijk bekend voor juridische procedures. 'We worden allen op kosten gejaagd zonder dat iemand hier beter van wordt', zei Bert. (pdd)

De integrale tekst van arrest vindt u op:

www.standaard.biz