Fotokopiëren

Erkende verenigingen kunnen op het gemeentehuis fotokopieën bekomen aan 0,04 cent per blad. Andere verenigingen kunnen dit, mits toestemming van het schepencollege. (osw)