Pottelberg krijgt nieuwe laag asfalt

De nv Norré-Behaegel start vandaag in opdracht van de Regie der Gewestwegen met het herasfalteren van de Pottelberg ter hoogte van het kruispunt met de Engelse Wandeling. Het verkeer op de Pottelberg zal over de werfzone beurtelings verlopen aan de hand van verkeerslichten.

Je kan wel altijd de Bruynigestraat inrijden, maar uitrijden is niet mogelijk. Het verkeer wordt hier omgeleid via de Pater Damiaanstraat en de Anne Frankstraat ...