Herinrichting voor Dwersbos en Rodestraat

De herinrichting van de Dwersbos en de Rodestraat is opgenomen in het mobiliteitsplan van Linkebeek. Die straten krijgen heel wat verkeer te slikken en er gaan al langer stemmen op om beide straten veiliger te maken. Eerder werd al de Hoekstraat heringericht. Het mobiliteitsplan is zo goed als klaar en moet nog voor advies naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Eventueel wordt er ook nog een informatieavond georganiseerd voor de inwoners. Het gemeentebestuur wil de exacte plannen voor de Dwersbos en de Rodestraat wel pas uit de doeken doen als het mobiliteitsplan helemaal klaar is. Het doorgaand verkeer wordt zo veel mogelijk ontmoedigd.