Strengere regels tegen afvaltoerisme

Affligem wil af van afvaltoeristen. Er komen wijzigingen in de afvalophaling. De meest ingrijpende is dat de ophaling van grof huisvuil nog enkel gebeurt op afroep en mits er vooraf 25 euro per kubieke meter wordt gestort.

Die wijziging komt er omdat Affligem meer en meer de 'vuilbak van het Pajottenland' werd. Afvaltoeristen kwamen ...