Belastingen

De gemeenteraad heeft de belastingstarieven voor 2009 vastgelegd. De belangrijkste tarieven blijven onveranderd in vergelijking met dit jaar. Dat wil zeggen dat de aanvullende personenbelasting in Olen 6procent bedraagt. De algemene gemeentebelasting op woongelegenheden bedraagt 55euro voor een gezin en 44euro voor een alleenstaande. (mph)