COMMENTAAR

Onderling akkoord vaak best

Over het jarenlang aanslepende conflict over het Lappersfortbos in Brugge kunnen bladzijden kritiek worden neergeschreven. Kritiek op de eigenaar, kritiek op de actievoerders en hun methoden, kritiek op de betrokken overheden.

Dat is vandaag niet aan de orde. Vandaag is vreugde meer op zijn plaats.Als de eigenaar die het recht had die grond een zekere bestemming te geven, GDF Suez, en de bezetters van het Lappersfortbos die ...