Nog geen toekomst voor bietenstation

De site achter het station in Poperinge is in onbruik geraakt door de sluiting van de suikerfabriek van Moerbeke-Waas. De bieten van de Westhoek werden tot de sluiting in het overslagstation van Poperinge in wagons geladen en via het spoor naar Moerbeke gevoerd. De groep Iscal Sugar houdt nog één fabriek over in het Henegouwse Fontenoy, maar die is via het spoor niet bereikbaar. Sabien Lahaye-Battheu, Kamerlid voor Open VLD, polste bij minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) naar de toekomstperspectieven voor dit deel van het station. In haar antwoord gaf de minister aan dat de betrokken diensten van de NMBS-Groep pas onlangs op de hoogte gebracht werden van het feit dat het overslagstation niet meer gebruikt wordt voor het bietentransport. 'Er zijn besprekingen bezig met het stadsbestuur. Vooral de evolutie van het verkeer zal een grote rol spelen bij de toewijzing van de vrije ruimten. Er is een evaluatietermijn van ten minste twee jaar gepland', zegt Vervotte.

Tijdens de gemeenteraad vroeg Sabien Lahaye-Battheu wat de besprekingen tussen het kabinet en stad Poperinge al opgeleverd ...