'Verplichtingen niet nagekomen'

De nv Plinius Vastgoed vraagt de ontbinding van de lease-overeenkomst met de uitbater van Ooit Tongeren.

'De raad van bestuur heeft vastgesteld dat de nv Dea Dia na herhaalde ingebrekestellingen bewust blijft nalaten haar contractuele verplichtingen na te komen', zegt Steven Van Geeteruyen, raadsman van ...