Het argument van Emanuel Rutten in vier simpele stappen

Strikt formeel en logisch zit de redenering van Rutten als volgt in elkaar.

1. Voor alle uitspraken p geldt: als p onkenbaar is, dan is p noodzakelijkerwijze onwaar.2. De uitspraak ‘God bestaat niet', is noodzakelijkerwijze onkenbaar.3. Daaruit volgt dat ‘God bestaat niet' noodzakelijkerwijze ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen