familie

Ik zen zoe zen

Hans Christian Andersen is populair tegenwoordig. Carll Cneut en Peter Verhelst stapelen de prijzen op met hun adaptatie Het geheim van de keel van de nachtegaal, en ook de Stuffmakers en Het Geluidshuis hebben zich op Andersens werk gestort. Ze brachten al drie 'heerlijke hoorspelen' uit, gebaseerd op sprookjes van de Deense meester, en hebben daarmee een stevige reputatie gevestigd. Een 'heerlijk hoorspel' zit vol vaart, is gekruid met baldadige humor voor groot en klein, verzamelt de beste acteurs voor het stemmenwerk en voert BV's op in grappige cameorolletjes.

Dat is ook het geval met De vlo en de professor. Koen De Graeve is de Professor, die zijn broer en ook zijn broodwinning verliest. Hij raakt aan lagerwal, maar dan kruisen het zeepverkoopstertje Wéralène ...