Opnieuw discussie over afwikkeling Fortis-geld

Mogelijk komen er opnieuw onderhandelingen over de financiële afwikkeling van het uiteengespatte Fortis. Een overeenkomst waarbij de meerwaarde op de overheidsaandelen in BNP Paribas ten goede zou komen aan de aandeelhouders van Fortis Holding, blijkt verre van perfect in elkaar te zitten.

De belangen van de drie betrokken partijen zijn nu vaak tegenstrijdig. Zo maakt de manier waarop het contract nu is opgesteld ...