Woning kost hooguit 200.000euro

Groen! had ook de gemeenteraadsleden van de andere partijen en het schepencollege uitgenodigd voor de buurtvergadering. Alleen voormalig raadslid architect René Feyfer (CD&V) was aanwezig. Hij maakte duidelijk dat van die eerste zestig woningen er dertig koopwoningen komen en dertig sociale woningen. Een deel van die sociale woningen zal worden verhuurd, een ander deel verkocht.

Volgen Feyfer wordt het pleintje aan het meergezinsblok een dorpsplein en komt er een verbinding met de oude dorpskern. Hij maakte ook duidelijk dat ...