Karina De Beule, afvalmaatschappij Ovam

,,Niet iedereen weet wat het is''

,,In de containerparken wordt alleen gebonden asbest wordt ingezameld, geen losse'', zegt Karina De Beule van Ovam. ,,Containers moeten 's avonds afgesloten worden, net als tijdens het vervoer. Uit metingen blijkt dat zelfs als er activiteit is rond zo'n container, de concentratie vezels in de lucht niet boven de norm uitsteekt. Het verhaal begint natuurlijk bij de mensen thuis: als mensen asbesthoudende zaken ruw zagen of breken, kan asbest vrijkomen. Voor een particulier is het niet makkelijk om weten of hij met asbest te maken heeft. Een veilige verwijdering blijft noodzakelijk. Onlangs zijn nog containerparken op de vingers getikt die vroegen om de golfplaten in stukken te zagen.'' (dbp)Niet te missen