Vertraging bij terugbetaling registratierechten
Wie registratierechten moet terugkrijgen, kijkt tegen wachttijden tot twee jaar aan.

BELASTINGEN

'Een werkgroep moest zich al hebben gebogen over het probleem van die vertragingen bij de dienst Registratie', zegt Sophie Van Malleghem, woordvoerster van minister van Financiën Didier Reynders (MR). 'Maar die werkgroep is nog niet bijeengekomen omdat de verantwoordelijke ambtenaar de dienst heeft verlaten.' Ze raadt mensen aan die na zes maanden -'de termijn van behoorlijk bestuur'- nog altijd geen geld hebben gezien om 'per aangetekend schrijven verwijlintresten te vorderen.'

Volgens ambtenaren bij de dienst Registratie is de vertraging vooral te wijten aan een nijpend personeelstekort. 'Sinds het principe van de meeneembaarheid van registratierechten is ingevoerd, is het aantal mensen dat om een terugbetaling van registratierechten vraagt enorm toegenomen', vertelt een ambtenaar. 'Spreek gerust van een verviervoudiging van de dossiers in tien jaar tijd. Maar daar is nooit extra personeel tegenover gezet. Er zijn ons ook computersystemen opgedrongen die niet voldeden, waardoor we nog meer achterstand opliepen. En door een groot personeelsverloop moeten we veel energie steken in het opleiden van nieuwen mensen.'

En de problemen doen de werklast nog extra stijgen. 'Want steeds vaker sturen mensen deurwaarders op ons af', aldus nog een ambtenaar bij de dienst Registratie. 'In sommige dossiers gaat het immers over veel geld dat moet worden terugbetaald en komen mensen of bedrijven in de problemen doordat dat geld zo lang achterwege blijft.'

Notarissen raden hun cliënten aan om een deurwaarder in te schakelen. 'Zo bestaat er toch een kans dat ik sneller word terugbetaald', zegt een Antwerpenaar wie aanvankelijk was beloofd dat hij slechts zes tot acht maanden op zijn geld moest wachten. (wer)