Meer rokers in BSO dan in TSO en ASO

Een studie van de Universiteit Gent bracht in 2006 het rookgedrag van jongeren in kaart. Daaruit bleek dat in dat jaar minder elf- tot achttienjarigen rookten dan in de jaren voordien. Het aantal rokers bij de jongens viel terug van 41,8procent in 2002 naar 36,1procent in 2006. Bij meisjes was er een daling van 36,8 naar 31,4procent.

Opvallend waren de ongelijkheden naargelang de opleiding die de ondervraagden volgden. Zo grijpen jongeren uit het BSO vaker naar de sigaret dan jongeren uit het TSO en ASO. Ze beginnen ook op jongere ...

Niet te missen