Het VBO vindt 13 procent hernieuwbare energie in België tegen 2020 onrealistisch.

ENERGIE

De boodschap van het Verbond van Belgische Ondernemingen weerklinkt op de vooravond van een Europese beslissing over de terugdringing van de broeikasgassen tegen 2020. Woensdag legt de Europese Commissie voor elk land de streefcijfers vast.

De Belgische werkgeversfederatie heeft de beslissing niet afgewacht om duidelijk te maken dat het streefcijfer voor ons land onrealistisch is. Het voorstel is dat België in 2020 13procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon moet halen. 'Dat is te veel', verklaarde de gedelegeerd bestuurder van het VBO, Rudy Thomaes, gisteren.

Volgens de topman van het VBO blijkt uit een studie, die de Europese Commissie zelf heeft laten uitvoeren, dat het potentieel om hernieuwbare energie in België op een economische manier te exploiteren, beperkt is tot acht procent. Thomaes vindt die acht procent hernieuwbare energie al een ambitieuze doelstelling.

De VBO-voorzitter stelt dat de wind- en zonne-energieproductie beperkt zullen blijven vanwege de korte kustlijn en onvoldoende zonneschijn. Als Europa de lat hoger legt, zal dat volgens het VBO een bijkomende handicap zijn voor de zeer energie-intensieve industrie in ons land. Die omvat onder meer de chemiebedrijven, de staalsector en de non-ferro-industrie. In vergelijking met de buurlanden wegen die sectoren in België veel zwaarder door in de industriële toegevoegde waarde. (pse)