De gigantische markt van 2.400 miljard dollar aan verzekerde obligaties wankelt. Dexia relativeert.

Banken

Van onze redacteurDe kapitaalproblemen bij de Amerikaanse obligatieverzekeraars - in de VS meestal monolineverzekeraars genoemd - escaleren. Steeds meer beleggers stellen zich daarom vragen over de toekomst van de Amerikaanse monolineverzekeraars, die samen garant staan voor zo'n slordige 2.400 miljard dollar aan obligaties.

De kleinste van de drie internationale kredietbeoordelaars, Fitch, heeft intussen de AAA-rating voor Ambac met twee treden verlaagd naar AA. En de kans dat Moody's en Standard & Poor's dat voorbeeld volgen, is groot. Bovendien staat ook de toprating van sectorgenoot MBIA nog altijd ter discussie. Ambac en MBIA zijn twee concurrenten van FSA, de Amerikaanse dochter van Dexia.

Om de enorme impact van de (dreigende) ratingverlaging(en) te begrijpen, geven we eerst even een woordje uitleg over de activiteiten van deze financiële spelers. In wezen zijn spelers als Ambac, MBIA en Dexia-dochter FSA 'kredietverbeteraars' die zich met hun AAA-kredietrating garant stellen voor de leningen van hun klanten. Dat zijn meestal lokale overheden met een lagere kredietwaardigheid (lees terugbetalingscapaciteit), die op die manier ook een hogere rating krijgen en dus minder intrest hoeven te betalen op hun geleend kapitaal.

Nu enkele van die kredietverbeteraars zware verliezen moeten slikken en hun AAA-status dreigen te verliezen -zoals nu gebeurt met Ambac- kan de schade voor de financiële sector enorm zijn. Ten eerste dreigt er een leegloop van het klantenbestand bij de getroffen obligatieverzekeraar(s), omdat veel lokale besturen alleen mogen aankloppen bij verzekeraars met de hoogste kredietrating.

Maar dat is niet alles. Ook alle leningen waarvoor die spelers zich garant stellen, slikken een ratingverlaging. Daardoor worden ze minder waard, waardoor ze verliezen veroorzaken in alle portefeuilles van de banken en verzekeraars waarin ze voorkomen. Dexia haastte zich gisteren dan ook om te benadrukken dat er in de portefeuille van de groep weinig of geen rechtstreeks blootstelling is aan Ambac. Er is weliswaar een onrechtstreekse blootstelling van in totaal 10 miljard euro -vooral via activa waar Ambac borg voor staat- maar die zal volgens Dexia geen materiële impact hebben op de resultaten.

Toch is daarmee de kous niet af. Want mocht nu een speler als Ambac of MBIA overkop gaan -iets waar de markt steeds meer rekening mee houdt- dan betekent dat meteen dat flink wat spelers die zich veilig waanden omdat ze hun portefeuille verzekerd hadden, plots in hun blootje komen te staan en de risico's zelf moeten dragen. Dat kan leiden tot een nieuwe verkoopsgolf en dus een nieuwe golf van afschrijvingen bij de grootbanken. Bovendien wordt het dan voor de lokale overheden in de VS moeilijker en dus duurder om aan vers kapitaal te komen.

Bij Dexia vreest men dat doemscenario echter niet. Integendeel, de problemen in de sector zorgen daar voor hogere winstmarges en een stroom van nieuwe klanten bij dochter FSA, een van de weinige spelers waarvan de AAA-rating niet in vraag wordt gesteld. Daardoor is het marktaandeel in de Verenigde Staten verdubbeld naar 52 procent.

Maar de totale markt in de VS krimpt wel en het aantal (betrouwbare) spelers mag natuurlijk niet te klein worden. 'Dat zal niet gebeuren, anders zou iemand als Warren Buffett niet in die markt investeren', maakte Dexia zich gisteren sterk. De beleggers hadden daar echter geen oren naar. Het Dexia-aandeel werd opnieuw op een hoop gegooid met de rest van de sector en donderde 8,12 procent lager naar 13,9 euro.