Belegger beter beschermd
De regering wil de waakhond CBFA extra wapens geven in de strijd tegen misleidende financiële reclame en de lancering van nieuwe, risicovolle producten.

Van onze redacteur

De geplande hervorming van het financieel toezicht in België heeft niet alleen gevolgen voor banken en verzekeraars. De regering wil ook voorkomen dat het grote publiek al te makkelijk kan intekenen op financiële producten waarvan het zelf de risico's nauwelijks snapt.

Daarom komen er nieuwe en strengere regels voor consumentenbescherming op de financiële markten. Over de hoofdlijnen van de hervorming zijn de regeringspartijen het inmiddels eens. Eén ding valt daarbij op. Op de markt voor particulieren krijgt de financiële waakhond CBFA, voluit de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, extra bevoegdheden om nieuwe financiële producten van banken en verzekeraars strenger te controleren en, waar nodig, bij te sturen of zelfs te verbieden.

Nieuw is ook dat de bankcommissie straks een vetorecht krijgt op alle financiële reclame. ‘Nu moet enkel de reclame voor beleggingsfondsen, de zogenaamde ICB's, vooraf groen licht krijgen van de CBFA. En alles waar een prospectus voor nodig is', verduidelijkt Hein Lannoy, woordvoerder van de CBFA. ‘Maar om misleidende reclame te voorkomen zullen ook de reclamecampagnes voor gewone spaarproducten en levensverzekeringen vooraf door ons worden goedgekeurd.'

Maar niet alleen de reclame zal strenger worden gecontroleerd. Bij de lancering van nieuwe financiële producten zal de CBFA de banken en verzekeraars ook specifieke voorwaarden kunnen opleggen. Zo kan de CBFA bijvoorbeeld eisen dat de tarieven en beheersvergoedingen van de financiële producten transparanter worden gecommuniceerd. In het uiterste geval kan de CBFA de betrokken financiële producten zelfs verbieden omdat ze voor de gewone man te risicovol zijn.

Voorts komt er bij de CBFA ook een aparte dienst voor de controle van Europese gedragsregels zoals Mifid, dat de banken onder meer verplicht van elke klant een beleggersprofiel op te stellen. ‘En er is meer. Bij de EU pleit België ervoor dat banken pas vanaf een instapdrempel van 250.000 euro rechtstreeks complexe financiële producten kunnen aanbieden aan particulieren. Onder die drempel moeten zij een prospectus opmaken en laten controleren. Nu ligt die drempel maar op 50.000 euro', aldus Hein Lannoy.

Blz. E1 Bankcommissie krijgt veto op financiële reclame.