doe de test
Foto: © Wim Daneels
De financiële crisis is veel dieper en verloopt sneller dan wat het merendeel van de analisten enkele maanden geleden had durven vrezen of had kunnen voorspellen.

Beleggers vallen ten prooi aan een opeenvolging van negatieve verrassingen en panische verkoopgolven. Ze blijven vandaag met een bang hart de bijna onophoudelijke neergang gadeslaan. Nochtans zit het Titanic-gevoeler bij sommigen nog steeds in.

U weet wel: de boot is onzinkbaar, dus waarom zouden we ons zorgen maken, zelfs als de vloedlijn tot ongeveer de hoogte van de stuurbrug is opgelopen? Het orkest moet blijven doorspelen. Tegen beter weten in, allicht.

Het is met een ietwat wrang gevoel dat ik de economische verwachtingen erop nalees die werden gepubliceerd in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008. Vrijwel niemand had deze steile en snelle afgang van de financiële markten aangekondigd, laat staan opgeroepen tot zeer grote voorzichtigheid. Enige witte raven niet te na gesproken. Die werden op dat ogenblik veeleer bij de zwartkijkers en pessimisten gecatalogiseerd dan serieus genomen. Een aantal financiële instellingen maande hun beleggers in juni van dit jaar aan toch wat conservatiever te worden. Andere zagen geen donkere wolken meer aan de horizon. Integendeel, ze zagen al een herstel in de groeivertraging tegen het einde van het jaar 2008.

Dit soort van uitzonderlijke gebeurtenissen maakt het u als goede huisvader mogelijk om eens te meten en na te gaan hoe uw private banker, personal banker of vermogensbeheerder met u heeft gecommuniceerd. Wat heeft uw vertrouwenspersoon u het voorbije jaar verteld of met welke argumenten heeft hij u gesust? Was dat proactief of liep hij achter de feiten aan? Hebt u überhaupt wel informatie gekregen? Wat stond er in de beleggingsberichten van zijn instelling, die u regelmatig werden toegestuurd? Zijn er acties ondernomen om de schade in uw portefeuille te beperken? Was er in de initiële blauwdruk van de beleggingsstrategie ruimte ingebouwd voor dit soort van periodes van uitzonderlijke instorting van de financiële markten? Of was het risicobeheer louter beperkt tot het zich indekken via een Mifid-risicoprofieltest? Uitermate interessant om even terug te blikken.

Het is nu, wanneer de marketeer in de adviseur in het defensief wordt gedrongen, dat je de kwaliteit merkt. En dat is belangrijk voor wat ons wacht.

Dat er een verloop komt in de sector, is wellicht onvermijdelijk. Er zal gesaneerd moeten worden. Mensen zullen zich met nieuwe strategieën moeilijker verzoenen en capabele adviseurs zullen nieuwe horizonten opzoeken. De vraag is dan of u uw private bankier, personal banker of vermogensbeheerder zult volgen of dat u de financiële instelling waarbij u vandaag uw beleggingen aanhoudt trouw zult blijven. Een financieel adviseur die u in de voorbije weken heeft bijgestaan, vaak tegen zijn eigen commerciële belang in, zal allicht uw vertrouwen meer dan waard zijn. Het zijn mensen die het verschil maken, niet de instellingen.Jo Stremersch is partner bij Stremersch, Van Broekhoven & Partners.www.standaard.biz/personalfinance