Morgen beslissingover Operatie Kelk

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist morgen of de huiszoekingen op het aartsbisdom wettig waren of niet.

Van onze redacteurDe Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist morgen over het lot van 'Operatie Kelk', het veelbesproken gerechtelijk onderzoek van de Brusselse onderzoeksrechter De Troy ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen