Biologische vader baby Donna wil dochter zien

De biologische vader van baby Donna, Bart Philtjens uit Antwerpen, eist omgangsrecht met zijn dochter. Het kind van twee jaar verblijft sinds zijn geboorte bij een Nederlands pleeggezin. Een Nederlandse rechter stelde vast dat er een familieband bestaat tussen de pleegouders en Donna. Volgens specialisten familierecht is de kans klein dat een rechter ingaat op de eis van de biologische vader om zijn dochter te mogen zien, laat staan om haar naar België terug te halen. Een biologische band is onvoldoende om recht op omgang met het kind te hebben. Er moet ook een affectieve band met het kind bestaan. (fvg)

BINNENLAND/OPINIE ...

Niet te missen