De flagrantste foutenGudrun verneemt dat Katrien Dirk heeft gedood en tiert tegen haar:

‘Zeh da j'em nie me epset et ofgemokt!'

(Zeg dat je hem niet met opzet hebt afgemaakt)‘Met ...