DAVE SINARDET

Provocaties maken de andere sterk

Nee, u hoeft niet te vrezen, ik ga hier niet jolig doen over 'veronderstelde burgemeesters'. Alle mogelijke variaties zijn ondertussen toch al de revue gepasseerd. Net zoals dat in 1988 het geval moet zijn geweest met 'het onweerlegbaar vermoeden van taalkennis'. Het lijkt in de onderhandelingen dan ook de '100 dagen' van Dehaene all over (zij het in een XXL-versie). Ook in 1988 lag een belangrijke knoop bij een burgemeestersbenoeming. Meer bepaald die van José Happart, die met veel genoegen zijn gebrek aan kennis van het Nederlands etaleerde.

© koen broos

Omdat de communautaire spanningen rond 'het Voerens stekelvarken' kristalliseerden, wordt vaak vergeten dat ze destijds ook speelden in de Brusselse rand, net als nu. Zo had je niet enkel Happart maar ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen