De oliegroep Shell ziet investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en waterstof niet meer zitten.

De Brits-Nederlandse oliemaatschappij vindt dat investeringen in wind-, zonne- en waterstofenergie geen zin meer hebben omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. Dat verklaarde bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer dinsdag naar aanleiding van de bekendmaking van de jaarresultaten.

Shell is niet de eerste die signalen uitstuurt dat de snelle uitbouw van hernieuwbare energie begint te haperen. Begin deze week moest het Nederlandse Econcern al zwaar snoeien in zijn indrukwekkende lijst van grote hernieuwbare energieprojecten. Econcern was de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de vooraanstaande Europese investeerders in hernieuwbare energieproductie.

De snelle uitbouw van hernieuwbare energie wordt zwaar gehinderd door de forse terugval van de olieprijzen en de vaststelling dat er veel meer geld nodig is voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten zoals windparken offshore dan enkele jaren geleden werd begroot. Bovendien heeft de financiële crisis ervoor gezorgd dat de banken heel wat minder happig zijn om genereus leningen te verstrekken aan risicovolle investeringen. En zo worden heel wat hernieuwbare energieprojecten gecatalogeerd.

In ons land hebben twee initiatiefnemers van windparken in het Belgische gedeelte van de Noordzee moeten vaststellen dat ze het veel moeilijker hebben om aan geld te geraken. Zowel C-Power als Belwind hebben laten weten dat de zoektocht naar geld veel moeizamer verloopt dan verwacht.

De oliegroep Shell wees er wel op dat het opgeven van wind-, zonne- en waterstofenergie nog niet betekent dat ze helemaal geen toekomst meer ziet in hernieuwbare energie. Shell blijft wel investeren in biobrandstoffen en de opslag van CO2. Wat CO2 betreft is dat eerder uit verplichting omdat de oliegroep ervan uitgaat dat de overheden de opslag van broeikasgassen zullen koppelen aan toelatingen om in Canada olie te winnen uit teerzanden en in Australië voor de Westkust grote gasvelden te gaan exploiteren.

Biobrandstoffen blijven volgens topman Van der Veer wel belangrijk omdat die volgens hem in de toekomst hard nodig zullen zijn om aan de groeiende energievraag te voldoen. Temeer omdat olievelden waaruit makkelijk en tegen lage kosten olie gewonnen kan worden, ontoereikend zullen zijn om aan de vraag te blijven voldoen.

Opmerkelijk is ook dat Shell investeringen in kernenergie 'overweegt'.

Volgens de topman van Shell zijn er vandaag geen concrete plannen. 'Maar het zal er waarschijnlijk van komen', voegde hij eraan toe. Shell is overigens niet de eerste oliegroep die naar kernenergie lonkt. De Franse oliegroep Total staat al een stap verder. Het is kandidaat om samen met GDF Suez een kerncentrale te bouwen in de Verenigde Arabische Emiraten. (pse)