Kerkfabrieken

Op de jongste gemeenteraad werden de strategische nota en de meerjarenplanning 2008-2013 voor de kerkfabrieken van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle goedgekeurd. Het grootste deel van de toelages gaat naar restauratieprojecten, zoals de pastorie van Bertem en de Sint-Veronakapel in Leefdaal. (wbb)