Witlooffestival

De Koninklijke fanfare Zoniëngalm organiseert op zaterdag 20 oktober, vanaf 18u. een witlooffestival in het gemeenschapscentrum De Bosuil. Voor de muzikale omkadering doen de Jezus-Eikenaren dit jaar een beroep op de Koninklijke Harmonie Sint-Katharina uit Duisburg, onder leiding van Jean Donnay. (wfh)